Nyári környezeti nevelés táborok tematikája

 

1. nap - Hétfő

A nap témája: Megérkezés – Bemutatkozás – Ismerkedés – Keretek - Csoportalakulás
Környezetünk - Élő természet – Természeti elemek

 

- Megérkezés: 8-9:30

- Tízórai: 9:30-10

 

- Délelőtti foglalkozás: 10-12:30

- Bemutatkozás, ismerkedés

            - Közösen a tábor kereteinek megbeszélése, kitalálása, irányított beszélgetéssel

               pl. Időkeretek, tábori szabályok, étkezések, viselkedés egymással stb

            - Csoportalakulást segítő játékok, csapatépítés

- Milyen ez a csoport? Hol a helyem ebben a csoportban? Mennyi minden alapján lehet más a helyem?               

- Mozgásra épülő játékok

                              

- Szabad foglalkozás 12:30-13

- Ebéd 13-14

- Szabad foglalkozás 14-14:30

 

- Délutáni foglalkozás 14:30-17:30

Téma: Környezetünk, Élő természet, Elemek

                - Közelítés a napi témához kiscsoportokban; kiscsoport+ 1 felnőtt vezető, irányított beszélgetés

*az élő, emberi beavatkozás nélküli környezetre/természetre fókuszálunk;
*a természet tulajdonságait, felépítését kutatjuk pl. természeti képződmények és elemek;
*mik az alapjai ennek a természetnek;
*milyen élőlények vannak a természetben;

Lehetséges kérdések (az irányított kérdések mindig kapcsolódnak a gyerekek gondolatmenetéhez):
> Szerinted mit értünk a Környezet alatt?
> Szerinted milyen a Te környezeted?
> Mi az, amit szeretsz/örömet okoz Neked a környezetedben?
> Van-e olyan, amit máshogy szeretnél a Te környezetedben?
> Ha sétálsz az erdőben, miket látsz, miből épülhet fel egy táj?
> Milyen élőlényekkel találkozhatsz a természetben?
> Szerinted mire van szüksége egy fának/növénynek ahhoz, hogy jól érezze magát?
> Szerinted mire van szüksége az állatoknak, hogy jól érezzék magukat?
> Szerinted miből épül fel a természet, mik az alapjai?
> Szerinted mit nevezünk természeti elemeknek?
> Hogyan jelennek meg ezek az elemek a világban? pl. patak-óceán, vulkán-tábortűz
> Hogyan viselkednek az elemek, amikor találkoznak egymással? pl. tűz-víz

              

- A beszélgetés integrálása közös alkotásba

 

- Ismerkedés a természeti elemekkel: Víz, Föld, Tűz, Levegő
                Mozgásos, játékos, intenzív folyamatok

 

- 18-19 Vacsora

- 19-19:30 Esti megbeszélő-kör

Körben ülünk, a „beszélő bot” körbejár, körkérdés:
Milyen volt a mai napod, mi az, ami tetszett/ élmény volt, van-e olyan, amit máshogy csináltál volna?

 

- 19:30-20:30 Szabad foglalkozás
- 20:30-21 Fürdés
- 21:00 Alvás

 

2.nap - Kedd

A nap témája: Élőlények a természetben – Növények, állatok, emberek – Élőlények kapcsolatai – Körforgások - A természet kincsei - Élő környezet/épített környezet
 

- 7:15 – 7:30 Ébresztő

- 7:30-8 Reggeli torna

- 8-9 Reggeli

- 9-9:30 Szabad foglalkozás

 

- Délelőtti foglalkozás 9:30-12:30

- Bemelegítés, mozgásos folyamatok

- A nap témája kiscsoportokban; kiscsoport+ 1 felnőtt vezető, irányított beszélgetés

*fókusz: a természet és a benne élők, és ezeknek a lehetséges kapcsolatai – körforgások keresése;
Lehetséges kérdések (az irányított kérdések mindig kapcsolódnak a gyerekek gondolatmenetéhez):
> Milyen élőlények élnek körülöttünk?
> Mik a jellemzői ezeknek az élőlényeknek?
> Mi az, ami közös bennük?
> Mi az, ami különböző bennük?
> Milyen kapcsolatban lehetnek egymással ezek az élőlények?
> Mondjatok példát arra, amikor változtatni kéne ezen a kapcsolaton! pl. rossz gazda, erdőirtás, veszekedő emberek
> Mondjatok példát a világban lévő körforgásokra!

 

- Alkotó folyamat, írjatok közösen egy mesét! A címeket előre megadjuk

A jó gazda és a rossz gazda találkozása
Hogyan lettem kóbor kutyából hűséges házőrző
A giliszta, a kismadár, a héja, a róka és a giliszta
Az erdei növények gyűlése
 

- Szabad foglalkozás 12:30-13

- Ebéd 13-14

- Szabad foglalkozás 14-14:30

 

- Délutáni foglalkozás 14:30-17:30
Téma: A természet kincsei; Élő környezet-épített környezet

- A természet felfedezése

Mindenki keressen kis kincseket a természetben, amikből aztán közös alkotást kszítünk.

 

- Szütyő-készítés : batyu, amiben a természet ajándékait viseljük
- Kavicsfestés: keress magadnak kis követ, díszítsd ki úgy, hogy neked a természet egy kis kincsét jelentse
 

- Érveléstechnika
Két csoport alakul, egyikük az „Élő környezet”, másik az „Épített környezet” mellett érvel.

 

- A foglalkozások zárása
Körben ülünk, a „beszélő bot” körbejár, körkérdés:
Milyen volt a mai napod, mi az, ami tetszett/ élmény volt, van-e olyan, amit máshogy csináltál volna?

 

- 18-19 Vacsora

- 21 Alvás

 

3. nap - Szerda

A nap témája: Az ember és a környezet kapcsolata – Környezetszennyezés – Víz-, levegő-, talajszennyezés – Környezet-ellenes viselkedés
 

- 7:15-7:30 Ébresztő

- 7:30-8 Reggeli torna

- 8-9 Reggeli

- 9-9:30 Szabad foglalkozás

 

- Délelőtti foglalkozás 9:30-12:30

- A nap témája kiscsoportokban; kiscsoport+ 1 felnőtt vezető

- Séta a faluban, mindenki figyeljen, jegyezze meg, milyen környezetszennyező dolgokat látott.

Utána beszélgetés kiscsoportokban, ki mit vett észre
*a környezetszennyezés példáira közösen megoldásokat keresnek a kiscsoportok
*milyen példák jutnak még az eszetekbe környezetszennyezésről? Közösen megoldásokat keresünk.


- Alkotás készül a környezetszennyezés példáiról

- A kiscsoportból valaki referál a délelőtti tapasztalatokról, bemutatják a közös vagy az egyéni rajzokat a többieknek

 

- Környezetvédelmi sorverseny a szelektív hulladékgyűjtés jegyében
 

- Szabad foglalkozás 12:30-13

- Ebéd 13-14

- Szabad foglalkozás 14-14:30

 

- Délutáni foglalkozás 14:30-17:30

- Kiscsoportos munka: fejezzétek be közösen a mesét és adjatok neki címet!
*Témák: vízszennyezés – A patak tündéréről

talajszennyezés – Műtrágyázásról, a földben lakó kis élőlényekről
levegőszennyezés – Gyárakról, avarégetésről, a fákról és a madarakról
hulladéktermelés, pazarló fogyasztás – Az élőhelyek pusztulásáról, a túlzott fogyasztásról

 

- A mesék előadása a többieknek

 

- 17:30-18 Szabad foglalkozás

- 18-19 Vacsora

- 19-19:30 Esti megbeszélő-kör

Körben ülünk, a „beszélő bot” körbejár, körkérdés:
Milyen volt a mai napod, mi az, ami tetszett/ élmény volt, van-e olyan, amit máshogy csináltál volna?

 

- 19:30-20:30 Szabad foglalkozás
- 20:30-21 Fürdés


4. nap - Csütörtök

A nap témája: Létkérdés, hogy környezetbarát módon éljünk! – Állat- és környezetvédelem – Fenntartható életmód pillérei – Egészséges életmód – Termékeny közösségi élet

 

- 7:15-7:30 Ébresztő

- 7:30-8 Reggeli torna

- 8-9 Reggeli

- 9-9:30 Szabad foglalkozás

 

- Délelőtti foglalkozás 9:30-12:30

        - Kiscsoportokban a „Környezetbarát életmód állomásai”-nak a bejárása:

            * 1. állomás: Élj egészségesen, a természettel összhangban!

            * 2. állomás: Élj energiatakarékosan, felelősen!

            * 3. állomás: Védd a környezeted, a növényeket és az állatokat!

            *4. állomás: Élj békességben a társaiddal!

 

- 12:30-13 Séta vissza

- Ebéd 13-14

- Szabad foglalkozás 14-14:30

 

- Délutáni foglalkozás 14:30-16

- Miért létkérdés, hogy környezetbarát módon éljünk? Ok és okozatok felfedezése

 

- Készülődés az esti előadásokra szabad foglalkozás szerűen
Mindenki találjon ki egy kis műsorszámot egyénileg vagy csoportosan, amit az esti búcsú-esten előad.
Maximum 5-10 perces előadások, pl. ének, tánc, színdarab, vers, mozgás
 

- 18-19 Vacsora

- 19-19:30 Szabad foglalkozás, készülődés a Búcsú-estre

- 19:30-22 Búcsú-est
-22 Alvás

 


5. nap - Péntek

A nap témája: Integrálás – Környezetbarát életmód a saját hétköznapokban – „A környezetbarát Földbolygó” - A tábor zárása
 

- 7:15-7:30 Ébresztő

- 7:30-8 Reggeli torna

- 8-9 Reggeli

- 9-9:30 Szabad foglalkozás

 

- Délelőtti foglalkozás 9:30-12:30

- A nap témája kiscsoportokban; kiscsoport+ 1 felnőtt vezető

*téma: környezetbarát életmód a saját hétköznapjainkban
Lehetséges kérdések (az irányított kérdések mindig kapcsolódnak a gyerekek gondolatmenetéhez):
> Mit gondolsz, mi az, amit a mindennapjaidban tudsz tenni a környezet megóvásáért?
> Mi az, amit a szüleidnek/testvéreidnek/barátaidnak javasolnál, hogyan éljenek környezetbarát módon?
> Miért fontos, hogy környezetbarát módon éljünk?

              

               - Alkotó folyamat
               Mindenki készítsen kis papírra rajzot, „Környezetbarát vagyok!” címmel

                - Közös alkotás: „A környezetbarát Földbolygó”

 

- Szabad foglalkozás 12:30-13

- Ebéd 13-14

- Szabad foglalkozás 14-14:30  …Pakolás

 

- Délutáni foglalkozás 14:30-15:30
Körben ülünk, a „beszélő bot” körbejár, körkérdés:
Milyen volt számodra ez a hét, mi az, amit „magaddal viszel”, mi volt emlékezetes számodra, van-e olyan, amit máshogy csináltál volna?

 

- 15:30-16 Pakolás, búcsúzás
- 16-17 Gyerekek hazautazása, beszélgetés a szülőkkel, tájékoztatás a kiállításról
Tábor zárása