Egyesületünk 2010-ben alakult, közhasznú civil szervezet.

 

Egyesületünk célja:

(kivonat az Alapszabályból; az Egyesület teljes Alapszabálya a jobboldali sávban, PDF formátumban olvasható, letölthető)

 

Az ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET általános célja a társadalom egészséges, környezetkímélő, fenntartható fejlődést szolgáló életmódra, gondolkodásra történő nevelése, a környezeti értékek megőrzése, védelme és fejlesztése, az emberek önismeretének fejlesztése.

 

E cél elérése érdekében tevékenysége az alábbi területekre terjed ki:

• A környezetbarát, fenntartható életmód bemutatása, a társadalom ilyen irányba történő nevelése, a fenntartható életmóddal kapcsolatos programok szervezése és lebonyolítása (rendezvények, előadások, táboroztatás, képzések, gyerekprogramok).

 

• A fenntartható életmódot bemutató telephely fenntartása, karbantartása, fejlesztése, működtetése, az egyesület céljaival összhangban lévő programokon a telephelyen szállás és étkezés biztosítása. Biotermesztésű kiskert fenntartása, gondozása, a telephelyhez kapcsolódó állatok gondozása.

 

• Gyógynövénykert létrehozása, a természet gyógyító erőinek kutatása, terjesztése, bemutatása.

 

• Közösségi munkálkodás, közösségfejlesztés, közösségi programok szervezése és lebonyolítása.

 

Oktatás, szemléletformálás valamint oktatási, nevelési célprogramok kidolgozása és megvalósítása. Környezet- és természetvédelemmel, a fenntartható fejlődéssel, valamint egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek átadása, terjesztése, oktatások, képzések szervezése és lebonyolítása.

 

Kiadványok, újság kiadása az egyesület céljaival összhangban lévő témakörökkel kapcsolatban.

 

Kézműves hagyományok őrzése, ápolása, átörökítése, bemutatása. Kézműves hagyományokkal kapcsolatos programok szervezése, lebonyolítása.Kézműves termékek népszerűsítése.

 

• Különféle mozgáskultúra és mozgásigény kialakítása, jógaoktatás, szabad mozgás és -tánc oktatás.

 

• Önismereti terápiák, alternatív gyógyterápiák, betegségmegelőző módszerek bemutatása, népszerűsítése, alkalmazása, terjesztése.

 

Vizi és szárazföldi szabadidősportok terjesztése, eredményes működésének biztosítása.

 

Hátrányos helyzetű csoportok segítése, szociális, kulturális felemelkedésének támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek jólétének, a társadalomba való beilleszkedésének segítése, környezettudatosságra való nevelése.

 

Kutatás, ismeretanyag bővítés és fejlesztési programok megvalósítása az egyesület céljaival összhangban lévő területekkel kapcsolatban.

 

• Kapcsolatépítés a más hasonló célokért tevékenykedő hazai és nemzetközi társadalmi szervezetekkel. Az önkormányzati, a gazdasági és a civil szervezetek együttműködésének elősegítése, valamint együttműködés mindazokkal, akik a fentebb részletesen körülírt céljai, tevékenységei elérését elősegítik.

 

• A felsorolt feladatok megvalósításához támogatók, anyagi források keresése, a térség lakóinak mozgósítása céljainak elérése érdekében. Az egyesület működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása.